QU» …S UNA ASSOCIACI”?
COM MUNTAR UNA ASSOCIACI” JUVENIL
DOCUMENTS NECESSARIS
A ON ENS ADRECEM?
ORGANITZACI” DE L'ASSOCIACI”
GESTI” ECON“MICA
RESPONSABILITATS CIVILS I PENALS
ADRECES DíINTER»S
PREGUNTES M…S FREQ‹ENTS
EQUIPAMENTS JUVENILS DE LA COMARCA
descarregar
imprimir
A on ens adrecem?
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya
Una vegada tingueu aquests dos documents, els heu de registrar a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquest tràmit està subjecte a una taxa.
 • Sol·licitud: us la podeu baixar en el vostre web
 • Acta fundacional: només s'ha de presentar un exemplar original
 • Estatuts: només cal presentar un exemplar original
 • Fotocòpia de la documentació acreditativa de la identitat de tots els socis fundadors (DNI, passaport, permís de residència...)
Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Un cop l’associació estigui registrada, es pot iniciar el procediment d’inscripció al Cens d’entitats juvenils de la Secretaria General de Joventut. Per fer-ho cal:
 • Emplenar l’imprès oficial: el podeu trobar a la secció del cens del web de la Secretaria de Joventut.
 • Un guió de presentació de l’entitat.
 • El programa d’activitats anual.
  • En cas de tenir personalitat jurídica pròpia: NIF original i fotocòpia, estatuts originals i fotocòpia.
 • En cas de tenir personalitat jurídica delegada: NIF original i fotocòpia de l’entitat que cedeix la personalitat jurídica, estatuts originals i fotocòpia de l’entitat que cedeix la personalitat jurídica, i document que certifiqui la delegació de la personalitat jurídica.
 • En cas d’estar vinculat a una entitat: document que certifiqui la vinculació a una entitat determinada.
Correos.es