QUČ ÉS UNA ASSOCIACIÓ?
COM MUNTAR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL
DOCUMENTS NECESSARIS
A ON ENS ADRECEM?
ORGANITZACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
GESTIÓ ECONŇMICA
RESPONSABILITATS CIVILS I PENALS
ADRECES D’INTERČS
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
EQUIPAMENTS JUVENILS DE LA COMARCA
descarregar
imprimir
Organització de l´assossiació
Cada associació s’ha d’organitzar com els seus membres defineixin. Ara, hi ha certs aspectes comuns a totes les associacions que segur que heu d’afrontar:
• La representativitat: la reunió de tots els seus membres és l’assemblea general, que està formada per tots els socis de l’associació. Decideix sobre els assumptes generals de l’associació.
• La responsabilitat: distribuir les feines que generi la vostra activitat entre el màxim de membres possible, us donarà més capacitat d’actuació i és més just. Ara, això no es pot confondre amb el “tothom ho fa tot”, la delegació de responsabilitats és un exercici tant d’optimització com de justícia, ja que no tothom sap ni vol fer de tot.
• La gestió: per tal de fer front als aspectes generals de l’entitat, com l’economia, la coordinació, la representació externa, els temes administratius..., el millor que podeu fer és delegar-ho en un equip de persones. Aquest equip sol tenir el nom de junta directiva, però en pot tenir d’altres com secretariat, equip directiu, o el nom que vulgueu. Per fer front a projectes concrets, i com que, molt probablement, no tothom vol o sap fer de tot, podeu crear comissions de treball.
• Millorar el nostre funcionament, la planificació: per tal de dotar-vos de més capacitat d’acció, és molt recomanable que planifiqueu i avalueu les vostres accions.
Els principals elements de planificació són:
  • Projecte: preveu els objectius que us plantegeu, les accions i activitats que fareu, amb qui col·laborareu i com, quan i on ho fareu.
  • Pressupost: vegeu l’apartat de gestió econòmica.
  • Memòria: descripció del que heu fet i la valoració que en feu.
  • Compte de resultats: vegeu l’apartat de gestió econòmica.
• Els recursos: vegeu l’apartat de gestió econòmica.
Correos.es