QU» …S UNA ASSOCIACI”?
COM MUNTAR UNA ASSOCIACI” JUVENIL
DOCUMENTS NECESSARIS
A ON ENS ADRECEM?
ORGANITZACI” DE L'ASSOCIACI”
GESTI” ECON“MICA
RESPONSABILITATS CIVILS I PENALS
ADRECES DíINTER»S
PREGUNTES M…S FREQ‹ENTS
EQUIPAMENTS JUVENILS DE LA COMARCA
descarregar
imprimir
Responsabilitats civils i penals
Totes les associacions, fins i tot les no registrades, tenen responsabilitats davant de tercers, però aquesta responsabilitat recau sobre l’associació i no sobre la persona. Per aquest motiu, moltes associacions tenen una assegurança mitjançant la qual cobreixen la responsabilitat civil de danys i perjudicis causats a un tercer, per tal de poder garantir la indemnització que puguin estar obligades a pagar.
És molt recomanable contractar diferents serveis d’assegurança:
  • Accidents personals: dóna cobertura als accidents dels participants de les activitats.
  • Responsabilitat civil: cobreix els danys que es puguin ocasionar a terceres persones.
  • Local: s’assegura el contingut en cas d’incendi, inundacions, actes de vandalisme o robatori, entre d’altres.
  • Assistència en viatge: assegurança en cas de realitzar activitats fora del territori espanyol.
  • Assegurances d’activitats puntuals: totes aquelles activitats que, tot i ser organitzades per l’entitat, es poden considerar multitudinàries, esports d’aventura o de risc, i necessiten una cobertura específica en cada cas.
És mot difícil que es pugui demanar responsabilitat penal a una associació, però en el supòsit que hi hagués un accident com a conseqüència d’una imprudència, es consideraria delicte i s’aplicaria el Codi penal, i la responsabilitat recauria sobre la persona que hagués comès la imprudència.
Correos.es